Regulamin
 • Regulamin sklepu internetowego ogrodniczysojka.pl
  określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta
  SPIS TREŚCI
  § 1 Definicje
  § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
  § 3 Wymogi techniczne
  § 4 Konto
  § 4a Zakupy w Sklepie
  § 5 Płatności
  § 6 Realizacja zamówienia
  § 7 Prawo odstąpienia od umowy
  § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
  § 9 Reklamacje
  § 10 Dane osobowe
  § 11 Zastrzeżenia
  Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
  § 1 DEFINICJE
  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
  Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną, dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto
  Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
  Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie
  Regulamin – niniejszy regulamin
  Sklep – sklep internetowy Firma Handlowo-Usługowa Roman Sójka prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem ogrodniczysojka.pl Sprzedawca – Firma Handlowo-Usługowa Roman Sójka NIP 7851418312, nr REGON 631199527, ul Reja 1 Śrem 63-100
  2 KONTAKT
  ⦁ Adres pocztowy: ul Reja 1 63-100 Śrem
  ⦁ Adres e-mail: sklep@ogrodniczysojka.pl
  ⦁ Telefon: 612836253 (pn-pt,9-17)(sob,9-13)
  § 3 WYMOGI
  Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz składania zamówień oraz założenia, potrzebne jest:
  ⦁ urządzenie z dostępem do Internetu
  ⦁ przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
  ⦁ aktywne konto e-mail
  § 4 KONTO
  ⦁ Założenie Konta jest nieodpłatne i zależne od woli Kupującego.
  ⦁ Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
  ⦁ W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
  ⦁ W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
  ⦁ Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
  ⦁ W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@ogrodniczysojka.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
  § 5 ZAKUPY
  ⦁ Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
  ⦁ Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
  ⦁ Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  ⦁ Po wybraniu towaru Kupujący wyznacza z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
  ⦁ Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  ⦁ Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  ⦁ Zawarcie umowy sprzedazy następuje po otrzymaniu wiadomosci email o przyjęciu zamówienia do realizacji
  ⦁ Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
  ⦁ Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.
  § 6 PŁATNOŚCI
  ⦁ Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper.
  ⦁ W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  ⦁ Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
  § 7 ZAMÓWIENIA
  ⦁ Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
  ⦁ Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
  ⦁ W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
  ⦁ W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
  Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  Do paczkomatów InPost
  Odbiór osobisty z wybranego przy zamówieniu punktu odbioru Sprzedawcy
  kurier inpost
  dostawa lokalna
  § 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  ⦁ Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  ⦁ Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  ⦁ w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  ⦁ w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  ⦁ Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
  ⦁ Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  ⦁ Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  ⦁ W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  ⦁ Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  ⦁ Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  ⦁ Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul Reja 1 63-100 Śrem niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  ⦁ Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  ⦁ Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  ⦁ Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
  § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  ⦁ Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  ⦁ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  ⦁ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  ⦁ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  ⦁ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  ⦁ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  ⦁ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  ⦁ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  ⦁ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  ⦁ Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
  § 9 REKLAMACJE
  ⦁ W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  ⦁ Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  ⦁ złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  ⦁ przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  ⦁ żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  ⦁ żądać usunięcia wady.
  ⦁ Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  ⦁ Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Reja 1, 63-100 Śrem,
  ⦁ Jeśli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  ⦁ Reklamacje dotyczące działania Sklepu, w tym Konta należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  ⦁ Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  ⦁ W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  ⦁ mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
  ⦁ pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
  ⦁ bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  ⦁ internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem.
  § 10 DANE OSOBOWE
  ⦁ Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
  ⦁ Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień oraz prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  ⦁ umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  ⦁ ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  ⦁ prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  ⦁ Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
  ⦁ Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  a. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  e. na żądanie Kupującego Sprzedawca usunie Konto
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
  1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  ⦁ dostępu do swoich danych osobowych
  ⦁ ich sprostowania,
  ⦁ usunięcia,
  ⦁ ograniczenia przetwarzania,
  ⦁ przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
  ⦁ wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
  ⦁ W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
  ⦁ W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  § 11 ZASTRZEŻENIA
  ⦁ Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
  ⦁ Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  ⦁ Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
  ⦁ W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 5, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
  ⦁ Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 4 są:
  ⦁ konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  ⦁ poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  ⦁ zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
  ⦁ Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
  ⦁ W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy sklep@ogrodniczysojka.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
  ⦁ W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
  ⦁ W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  ⦁ Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  ⦁ Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:


  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  Firma Handlowo-Usługowa Roman Sójka
  Adres pocztowy: ul. Reja 1 63-100 Śrem
  Adres e-mail: sklep@ogrodniczysojka.pl
  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................
  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  ..........................................................................................................................

  - Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):

  ..............................................................................................................................

  - Adres Konsumenta (-ów):

  ..........................................................................................................................................

  .......................................................................................................................................................


  .............................................................................................
  Podpis Konsumenta
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


  Data ............................................
  (*) Niepotrzebne skreślić.

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl